Tag: 60+ Punjabi shayari

60+ Punjabi shayari

Punjabi Status
ਫਿਕਰ ਤਾ ਤੇਰਾ ਕਮਲੀਏ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੱਕ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਮਾਨੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਆਕੜ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਐ ਦੋਸਤ ਮੋਮ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਲਾਉਦੇਂ ਰਹਿਣਗੇ ਮੂੰਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਜੁਬਾਣੋ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕੂੜਿਏ ਤੂੰ ਭੋਰ ਭੋਰ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਯਾਰ ਫਕੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਹੀਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤਨਹਾਈ ਮਿਲੀ ਵਫ਼ਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੁਰਾਈ ਮਿਲੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗੀ ਦੁਆ ੳੁਨੀ ਹੀ ਤੇ ਜੁਦਾਈ ਮਿਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਚੰਗੀ ਜਵਾਨੀ ਆ ਕਰ ਬੈਠੇ ਇਸਕ ਨਦਾਨੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜੁਦਾਈ ਮਾਰ ਗਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਗਈ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਵਾਨੀ ਹਾਰ ਗਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੰਤਜਾਰ ਏ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਅਧੂਰਾ ਖਾਬ ਏ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਤੇ ਇਕ ਰੰਗ ਕਾਲਾ ਕਿਸੇ ਚ ਥੋੜਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚ ਬਾਲਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਚ ਰੰਗਣਾ ਉਹਤਾ ਤੂੰ ਚੁਣਨਾ ਰੱਬ ਤਾ ਸਾਰੇਆ ਰੰਗਾ ਚ ਰਾਜੀ ਰੰਗ ਤਾ ਤੂੰ ਚੁਣਨਾ ਵੇਦ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍